Viktigt. DE PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM SÄLJS PÅ DENNA WEBBPLATS SKA INTE ANVÄNDAS FÖR MEDICINSKA ÄNDAMÅL. VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR FORSKNINGSÄNDAMÅL. ALL ANVÄNDNING AV VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER ÄR PÅ EGEN RISK.

Allmänna. Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i din delstat eller provins, eller att du är myndig i din delstat eller provins där du är bosatt och du har gett oss ditt medgivande att tillåta någon av dina mindre dataexekveringsskydd endents att använda denna webbplats. Vi förbehåller oss rätten att neka service till någon av någon anledning när som helst. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av tjänsten, användning av tjänsten, eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

noggrannhet och priser. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer kompletta eller mer lägliga informationskällor. All tillit till materialet på denna webbplats sker på egen risk. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra våra priser eller discountinue vår tjänst. Alla priser på denna webbplats är noterade i USA-dollar.

GENOM ATT ANVÄNDA VÅR APP/WEBBPLATS/PRODUKTER ACCEPTERAR DU DE METODER SOM BESKRIVS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR. OM DU INTE SAMTYCKER TILL DESSA ANVÄNDARVILLKOR, VÄNLIGEN ANVÄND INTE APPEN/WEBBPLATSEN/PRODUKTERNA OCH AVSLUTA OMEDELBART. VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT ÄNDRA ELLER ÄNDRA DESSA TJÄNSTEVILLKOR FRÅN TID TILL TID. DIN FORTSATTA ANVÄNDNING AV VÅR APP EFTER UTSTATIONERING AV ÄNDRINGAR I DESSA VILLKOR INNEBÄR ATT DU ACCEPTERAR DESSA ÄNDRINGAR. OM VI INTE FÖRSER DIG MED SÄRSKILD INFORMATION KOMMER INGA ÄNDRINGAR AV VÅRA ANVÄNDARVILLKOR ATT GÄLLA RETROAKTIVT

ansvarsbegränsningar. WATLAA TAR INGET ANSVAR, ELLER KOMMER ATT HÅLLAS ANSVARIGT, FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ, ELLER NÅGRA VIRUS SOM KAN INFEKTERA DIN DATOR, TELEKOMMUNIKATIONSUTRUSTNING ELLER ANNAN EGENDOM SOM ORSAKATS AV ELLER SOM UPPSTÅR FRÅN DIN TILLGÅNG TILL, ANVÄNDNING AV ELLER SURFA PÅ WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTERNA/PRODUKTERNA, ELLER DIN NEDLADDNING AV INFORMATION ELLER MATERIAL FRÅN APPEN/WEBBPLATSEN/PRODUKTERNA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER WATLAA, ELLER NÅGON AV DESS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, AKTIEÄGARE, DOTTERBOLAG, AGENTER, EFTERTRÄDARE ELLER TILLDELAR, ELLER NÅGON PART SOM DELTAR I SKAPANDET, PRODUKTION ELLER ÖVERFÖRING AV APP/WEBBPLATS/PRODUKTER, VARA ANSVARIG GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN FÖR INDIREKTA, SÄRSKILDA, BESTRAFFANDE, OFÖRUTSEDDA ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNING, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, ELLER RESULTATET AV ANVÄNDNING AV APP/WEBBPLATS/PRODUKTER, ELLER MATERIAL, INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM FINNS PÅ NÅGON ELLER ALLA AV APP/WEBBPLATS/PRODUKTER, OAVSETT OM BASERAT PÅ GARANTI, KONTRAKT, KRÄNKNING ELLER ANNAN JURIDISK TEORI OCH HURUVIDA ELLER INTE INFORMERAS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. OVANSTÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNINGAR GÄLLER INTE I DEN UTSTRÄCKNING SOM ÄR FÖRBJUDEN ENLIGT LAG. SE DINA LOKALA LAGAR FÖR SÅDANA FÖRBUD.

I HÄNDELSE AV PROBLEM MED APPEN/WEBBPLATSEN/PRODUKTERNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA ELLER NÅGOT MATERIAL, INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM FINNS PÅ NÅGON ELLER ALLA AV APPEN/WEBBPLATSEN/PRODUKTERNA, SAMTYCKER DU TILL ATT DIN ENDA GOTTGÖRELSE ÄR ATT UPPHÖRA ATT ANVÄNDA APPEN/WEBBPLATSEN/PRODUKTERNA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA WATLAA: S TOTALA ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH ORSAKER TILL ÅTGÄRDER, OAVSETT OM DET ÄR I KONTRAKT, KRÄNKNING (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, VÅRDSLÖSHET), ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÖVERSTIGA DEN STÖRSTA AV (A) TJUGOFEM DOLLAR (US $25,00) ELLER MOTSVARANDE LOKAL VALUTA, ELLER (B) VÄRDET AV DE TJÄNSTER/PRODUKTER SOM KÖPTS ELLER TECKNATS AV DIG PÅ APP/WEBBPLATS.

Fri skrivningsklausuler. DIN ANVÄNDNING AV APPEN/WEBBPLATSEN/PRODUKTERNA ÄR PÅ DIN RISK. DEN INFORMATION, MATERIAL OCH TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ELLER VIA APPEN/WEBBPLATSEN/PRODUKTEN TILLHANDAHÅLLS ”I DEN MÅN” UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, SÄKERHET ELLER ICKE-INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. VARKEN WATLAA ELLER NÅGON AV DESS DOTTERBOLAG GARANTERAR RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV DEN INFORMATION, MATERIAL ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ELLER VIA APPEN/WEBBPLATSEN/PRODUKTERNA. INFORMATIONEN, MATERIALEN OCH TJÄNSTERNA SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ELLER VIA APPEN KAN VARA INAKTUELLA, OCH VARKEN WATLAA ELLER NÅGON AV DESS DOTTERBOLAG GÖR NÅGOT ÅTAGANDE ELLER ÅTAR SIG NÅGON SKYLDIGHET ATT UPPDATERA SÅDAN INFORMATION, MATERIAL ELLER TJÄNSTER. OVANSTÅENDE UTESLUTNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLER INTE I DEN UTSTRÄCKNING SOM ÄR FÖRBJUDEN ENLIGT LAG. SE DINA LOKALA LAGAR FÖR SÅDANA FÖRBUD. INGA RÅD ELLER INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM ERHÅLLITS FRÅN WATLAA ELLER VIA APPEN KOMMER ATT SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN HAR GJORTS HÄRI.